Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/216
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Radzenie sobie z rolą matki dziecka z autyzmem w narracji autobiograficznej
Journal: Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania
Authors: Kaczmarek, Ewa
Keywords: autobiografia; autoetnografia; macierzyństwo; dziecko z autyzmem; radzenie sobie
Issue Date: 2016
Citation: Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1(18), 42–59.
Abstract: Autobiografia matki dziecka z autyzmem jest dokumentacją macierzyństwa, odbiegającą od schematu koncepcji ról społecznych czy też podejścia systemowego, kierując się bezpośrednio ku interpretacji w ramach interakcjonizmu symbolicznego. Autonarracja informuje wprost, jakie znaczenia jednostka nadaje wydarzeniom ze swojego życia, gdzie tło stanowi charakterystyka funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz relacji rodzinnych i społecznych. Celem artykułu jest pokazanie sposobów radzenia sobie matki z sytuacją posiadania dziecka z autyzmem, które ujawniają się w wypowiedzi autobiograficznej. Kolejnym celem jest ukazanie roli napisania własnej autobiografii w procesie konstruktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną. Narratorka wskazuje na drogę, którą przebywa, jako na ciągłe uczenie się i dostosowywanie do nowych sytuacji, któremu towarzyszy poczucie osamotnienia i izolacji. Traktuje ona napisaną przez siebie biografię jako partnera i towarzysza dyskusji, który pomaga jej przetrwać trudną sytuację.
URI: http://hdl.handle.net/11479/216
ISSN: 2084-7734
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radzenie_sobie_z_rola_matki_dziecka_z_autyzmem_w_narracji_autobiograficznej.pdfPełny tekst473.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.