Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/214
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Bezpieczeństwo ekonomiczne województwa dolnośląskiego a możliwości jego długookresowego rozwoju
Journal: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Authors: Ładysz, Iwona
Keywords: bezpieczeństwo ekonomiczne; rozwój; region; strategia; program
Issue Date: 2015
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393, 133–141.
Abstract: We współczesnej gospodarce zwiększa się znaczenie poszczególnych regionów. W województwie dolnośląskim przyjęto strategiczne podejście do rozwoju gospodarczego przy zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego regionu. Działanie to pozwala ukierunkować zmiany zachodzące w gospodarce i określić stopień realizacji założonych celów. Dla osiągnięcia zamierzeń konieczny jest bieżący monitoring stopnia realizacji celów, pozwalający sprawdzić, czy pojawiają się sygnały o zagrożeniu gospodarczym. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu postrzegania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w programach rozwojowych na przykładzie województwa dolnośląskiego oraz wybranych wyznaczników rozwoju gospodarczego regionu, które wpływają na jego bezpieczeństwo ekonomiczne.
URI: http://hdl.handle.net/11479/214
DOI: 10.15611/pn.2015.393.13
ISSN: 1899-3192
2392-0041
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezpieczenstwo_ekonomiczne_wojewodztwa_dolnoslaskiego_a_mozliwosci.pdfPełny tekst541.06 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons