Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/204
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Przestrzenie i miejsca w krajobrazie dzieciństwa
Authors: Zwiernik, Jolanta
Keywords: przestrzeń; miejsce; przestrzeń instytucji edukacyjnych; dzieciństwo
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Citation: T. Sadoń-Osowiecka (ed.), Miejsce, przestrzeń, krajobraz: edukacyjne znaki (pp. 13–38). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Abstract: Zarówno miejsce, jak i przestrzeń to pojęcia wieloznaczne, nasycone rozmaitymi konotacjami, ich źródeł można upatrywać w dyscyplinach reprezentowanych przez autorów, którzy stosują je w swoich analizach. W niniejszym tekście rozważania podjęłam z pozycji pedagoga, który szczególnym zainteresowaniem obdarza współczesne dzieciństwo. Jest ono społecznie skonstruowane i jako takie zlokalizowane w kulturowo waloryzowanych przestrzeniach, których potencjał edukacyjny dla wielu dorosłych nie jest oczywisty. Ujawnienie go oraz zaprezentowanie jego zróżnicowanych odcieni było głównym zamysłem towarzyszącym mi w pracy nad tekstem. Jego treścią będą różne odmiany miejsc i przestrzeni znaczonych obecnością dzieci, składających się na wielowymiarowy pejzaż współczesnego dzieciństwa.
URI: http://hdl.handle.net/11479/204
ISBN: 9788378652786
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przestrzenie_i_miejsca_w_krajobrazie_dziecinstwa.pdfPełny tekst584.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.