Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/203
Document Type: info:eu-repo/semantics/book
Title: Alternatywa w edukacji przedszkolnej. Studium teoretyczno-empiryczne
Authors: Zwiernik, Jolanta
Keywords: edukacja alternatywna; przedszkole; metoda projektowania okazji edukacyjnych; samodzielność; innowacyjność; kooperacja; kompetencje edukacyjne; badania w działaniu; relacja nauczyciel-uczniowie; dojrzałość szkolna
Issue Date: 1996
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Series/Report no.: Acta Universitatis Wratislaviensis;1903
Abstract: Książka składa się z dwóch części. W pierwszej z nich dokonano prezentacji wybranych koncepcji edukacji alternatywnej takich, jak między innymi Ruch Wolnych Szkół w Niemczech, moskiewska koncepcja innej szkoły oraz Wrocławska Szkoła Przyszłości. Z niej to wywodzi się zrealizowany w latach 1985-1988 w jednym z wrocławskich przedszkoli z 20. osobową grupą dzieci 3-letni projekt Alternatywa w edukacji przedszkolnej. Druga cześć książki, znacznie obszerniejsza, zawiera opis podstawowych założeń pedagogicznych i psychologicznych realizowanego projektu. Miał on charakter laboratorium badawczego umożliwiającego prowadzenie partycypacyjnych badań w działaniu, w trakcie których wypracowywano metodę projektowania okazji edukacyjnych odwołującą się do samodzielności, innowacyjności oraz kooperacji małych dzieci. Kolejne rozdziały książki zawierają opis działań nauczycielek i dzieci, zilustrowanych obrazem życia społecznego przedszkola oraz przejawami aktywności poznawczej i społeczno-emocjonaln
URI: http://hdl.handle.net/11479/203
ISBN: 83-229-1525-X
ISSN: 0239-6661
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alternatywa_w_edukacji_przedszkolnej.pdfPełny tekst5 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.