Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/201
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Relacja nauczyciel-dziecko w przedszkolu o alternatywnym i o konwencjonalnym sposobie pracy
Journal: Edukacja
Authors: Zwiernik, Jolanta
Keywords: przedszkole alternatywne; przedszkole konwencjonalne; styl kontaktów nauczyciel-dziecko; tryb oznajmujący; tryb hipotetyczny
Issue Date: 1997
Citation: Edukacja, 3, 77-91
Abstract: Zasadniczą treścią artykułu jest prezentacja kontaktów społecznych nawiązywanych pomiędzy nauczycielką i dziećmi w dwóch typach przedszkoli – alternatywnym (przedszkole Wrocławskiej Szkoły Przyszłości) i konwencjonalnym (przedszkole tradycyjne). Zachowania będące przedmiotem analizy składają się na obraz przedszkolnej codzienności ilustrujący odmienność stylu pracy nauczycielek w obu typach placówek. Ten, który zaobserwowano u nauczycielek przedszkola alternatywnego wykazuje więcej cech zbieżnych z modelem relacji zorientowanym na osobowość dziecka (O zasadniczą...,1989, Brzezińska 1988) oraz na dzielenie się wiedzą i na jej interpretację (Barnes, 1988). Z kolei styl pracy nauczycielek przedszkola konwencjonalnego bliższy jest modelowi dydaktyczno-dyscyplinarnemu (O zasadniczą...1989), orientacji „na program” (Brzezińska,1988) oraz na przekazywanie wiedzy (Barnes, 1988).
URI: http://hdl.handle.net/11479/201
ISSN: 0239-6858
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Relacja_nauczyciel-dziecko.pdfPełny tekst579.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.