Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/200
Document Type: info:eu-repo/semantics/book
Title: Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela
Authors: Chmiel, Teresa
Issue Date: 2014
Publisher: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Series/Report no.: Praktyczność i Profesjonalizm;
Abstract: Realia współczesnego świata, różnorodność zmian, ich dynamika i nieoczywistość obligują do zmiany podejścia w kształceniu kandydatów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Specyfika zawodu oraz przestrzeni, w której działa nauczyciel, rodzi szereg pytań, na które nie ma oczywistych i jednoznacznych odpowiedzi. Pojęcie roli nauczyciela i jego przygotowania do zawodu również ulega przeobrażeniom, które znajdują swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniach ministerialnych i wytycznych różnych organów nadzorujących pracę instytucji edukacyjnych. W wielu zaleceniach zwraca się uwagę na konieczność wszechstronnego przygotowania, którego podstawą ma być nie tylko wiedza akademicka, zdobyta podczas studiów, i solidne przygotowanie metodyczne, ale także kompetencje społeczne i umiejętności nabywane nie w murach uczelni, lecz podczas praktyki realizowanej w placówkach oświatowych. To nowe założenie, opierające się na dostrzeżeniu niebagatelnej roli w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela, odwołuje się do eksponowanej od dawna w literaturze pedeutologicznej wyjątkowości profesji. Uwzględnia też fakt, że nauczyciel działa w sytuacjach niepowtarzalnych, nie do końca zdefiniowanych i przewidywalnych. W sytuacjach, w których powinien umieć się odnaleźć, wykorzystując swoje cechy osobowościowe oraz umiejętności kształtowane m.in. podczas studiów. Ponadto, zawód nauczyciela jest zawodem relacyjnym. Nauczanie, wychowanie są realizowane w przestrzeni intra- i interpersonalnej, która poza kontekstem wiedzy o komunikacji wymaga odpowiednich kompetencji społecznych, predyspozycji umożliwiających skuteczne, choć niedyrektywne porozumiewanie się.
URI: http://hdl.handle.net/11479/200
ISBN: 978-83-62302-73-4
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wizje_i_rewizje_przygotowania_do_zawodu_nauczyciela.pdfPełny tekst1.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons