Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/19
Document Type: Rozdział z książki
Title: Folksonomia w kontekście umiejętności informacyjnych – wstęp do rozważań
Authors: Rozkosz, Ewa A.
Keywords: folksonomia; języki informacyjno-wyszukiwawcze; użytkownicy informacji
Issue Date: 2012
Citation: S. Kubów, & M. Karciarz (Eds.), Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich (pp. 49-­56). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: Systemy organizujące zasoby informacyjne, jakimi są katalogi biblioteczne, konstruowane są z myślą o odbiorcy. Indeksowanie, służące uporządkowaniu chaosu w zbiorze zgromadzonych metainformacji, odbywa się przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi, jakimi są języki informacyjno-wyszukiwawcze. W Polsce czynność ta opiera się przede wszystkim na dwóch językach: JHP BN oraz JHP KABA. Kontrola słownictwa, będąca domeną przytoczonych narzędzi, zapewnić ma efektywność w procesie wyszukiwania. Wykorzystanie leksyki zaczerpniętej z języka naturalnego daje możliwość prowadzenia poszukiwań przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Owi niespecjaliści konstruują instrukcje wyszukiwawcze w sposób niemetodyczny, nie znają zasad wyodrębniania tematu, budowy rozwiniętych haseł przedmiotowych. A jednak, rozwijana od najmłodszych lat kompetencja, jaką jest umiejętność kategoryzacji obiektów w przestrzeni, a w efekcie tworzenia własnych etykiet dla wyodrębnionych kategorii, pozwala na odnajdywanie źródeł relewantnych. Kompetencja ta odpowiada źródłosłowowi pojęcia folksonomia. Termin ten wyrasta z e-przestrzeni, a więc świata wirtualnego, uruchomionego wraz z rozpowszechnieniem globalnej sieci Internet. Stosowany dla opisania czynności nadawania etykiet, tzw. tagów dla obiektów cyfrowych w internetowych serwisach społecznościowych. W niniejszym referacie postanowiono zaadaptować pojęcie folksonomii na potrzeby opisania mechanizmu poruszania się użytkowników po bibliotecznych systemach informacyjno-wyszukiwawczych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/19
ISBN: 978-83-62302-50-5
Appears in Collections:Biblioteka – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Folksonomia_w_kontekscie_umiejetnosci_informacyjnych.pdfpełny tekst558.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons