Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/184
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych
Journal: Kultura i Edukacja
Authors: Kulczycki, Emanuel
Rozkosz, Ewa A.
Drabek, Aneta
Keywords: European Reference Index for the Humanities; ERIH; scientific journals; scientometrics; Comprehensive Evaluation of Scientific Units
Issue Date: 2015
Citation: Kultura i Edukacja, 1(107), 149–172.
Abstract: The article discusses the adequacy of using the ERIH lists (the European Reference Index for the Humanities) as a tool for categorizing the scien­ tific units in Poland in 2013. Our study examines the international range of journals in which Polish humanists published their texts in 2009­2012. We examine the published articles through the category of an evaluated item (the indicator used in the Polish categorization of scientific units). The analyzed journals (N = 4274) were indexed on the C part of the Polish „List of Evaluated Journals” which is based on the ERIH lists. We divide journals into two categories: (1) journals (N = 620) with at least 1 publica­ tion taken into account in the categorization (128 Polish journals and 492 published outside of Poland), (2) journals (N = 3654) in which there were no publications from the Polish scientific units and no evaluated items. We found 7724 evaluated items which were attributed to the ERIH lists: 75.18% of these items were connected with articles published in the Polish journals which have a national range; 24.12% of these came from 10 Polish journals. Our findings show that the ERIH lists are not appropriate for assessing the internationalization of publications in the categorization of scientific units.
Description: Dziękujemy Małgorzacie Gamian­-Wilk, Władysławowi Markowi Kolasie, Marii Lewickiej oraz Zuzie Wiorogórskiej za lekturę pierwszej wersji tekstu oraz cenne uwagi i wskazówki. Dziękujemy również Alicji Bodych i Piotrowi Brzezińskiemu za dostarczenie źródła danych o zdarzeniach ewaluacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/184
DOI: 10.15804/kie.2015.01.08
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.15804_kie.2015.01.08.pdfPełny tekst692.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.