Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/183
Document Type: info:eu-repo/semantics/report
Title: Raport z badania przeprowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Authors: Mikiewicz, Piotr
Kaczmarek, Ewa
Keywords: International Study of City Youth; system edukacyjny; Wrocław
Issue Date: 2015
Publisher: Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych DSW
Abstract: International Study of City Youth (ISCY) to badanie poszukujące odpowiedzi na pytania o społeczne uwarunkowania funkcjonowania systemów edukacyjnych. Projekt ISCY realizowany jest pod auspicjami International Research Network on Youth Education and Training – międzynarodowej sieci badawczej skupiającej badaczy z 12 państw (z Europy, Ameryki Północnej i Australii). Założeniem projektu jest przeprowadzenie badań tą samą metodą w każdym z państw biorących udział w tym przedsięwzięciu oraz dogłębna analiza funkcjonowania systemów edukacyjnych w warunkach różnych systemów politycznych, gospodarczych i kulturowych. [...] Celem badania jest zrozumienie uwarunkowań procesów zachodzących w edukacji oraz wpływu poszczególnych struktur oświatowych na edukacyjne i społeczne losy młodych ludzi. Niniejszy raport podsumowuje II etap badania, które zostało przeprowadzone w styczniu 2015 roku w 42 szkołach ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
URI: http://hdl.handle.net/11479/183
Appears in Collections:WNP – Raporty i ekspertyzy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raport_z_badania.pdfRaport844.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.