Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/180
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Tutoring, mentoring, coaching – troskliwe oblicze władzy (ćwiczenia z krytyki Foucaultiańskiej)
Journal: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja
Authors: Kruszelnicki, Michał
Keywords: tutoring; mentoring; coaching; neoliberalizm; edukacja; bio-władza
Issue Date: 2015
Citation: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 18(1), 45-65
Abstract: Celem tego tekstu jest wyostrzenie świadomości krytycznej dyskursu całożyciowego uczenia się. Opierając się na myśli M. Foucaulta i posługując wypracowanymi przezeń pojęciami, takimi jak: władza dyscyplinarna, władza pastoralna i bio-władza, normalizacja i optymalizacja, ujarzmienie, zarządzanie mentalnością, techniki siebie, badam główne założenia i cele tutoringu/mentoringu/coachingu i próbuję je kwestionować poprzez dostrzeżenie w nich technik władzy skrycie pracującej na rzecz trenowania nowego, społecznie i ekonomicznie pożądanego typu podmiotowości w dobie turbokapitalizmu. Moją intencją nie jest potępianie teorii i praktyki nowych metod kształcenia, takich jak tutoring. Co mnie interesuje, to pokazanie dzięki narzędziom oferowanym przez teksty M. Foucaulta, że szczytne cele, jakie przyświecają samej idei lifelong learningu mogą mieć swoją drugą, bardziej ambiwalentną stronę, którą nie wszyscy pedagogowie umieją czy chcą uwzględnić. W twórczym dialogu z ustaleniami pedagogiki emancypacyjnej usiłuję zatem zarysować alternatywną przestrzeń dla dyskusji o polityce całożyciowego uczenia się i jej kolejnych wynalazkach – dyskusji wykazującej być może niższy poziom entuzjazmu od tego, jaki płynie z publikacji niektórych teoretyków kształcenia ustawicznego, za to osadzonej głębiej pod względem krytycznym i filozoficznym.
URI: http://hdl.handle.net/11479/180
ISSN: 1505-8808
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tutoring_mentoring_coaching.pdfPełny tekst320.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.