Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/179
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka
Journal: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja
Authors: Zwiernik, Jolanta
Keywords: dyskursy dzieciństwa; badanie dzieciństwa; perspektywa dziecka; wiedza komunikatywna; wiedza koniunktywna; model scjentystyczny; model interpretatywny
Issue Date: 2015
Citation: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 18(1), 81-103
Abstract: Celem artykułu jest prześledzenie procedury badań związanej z odpowiedzią na pytania o cel przedsięwzięcia badawczego i przesłanki ontologiczno-epistemologiczne sytuujące je w określonej perspektywie badawczej. Przedmiotem dociekań opisanych w artykule jest wiedza dziecka. Wybór opcji metodologicznej inicjującej działania badawcze uzależniony jest od przyjęcia założeń odnośnie do konceptu dziecka (dyskurs dziecka jako przedmiotu oddziaływań vs. dyskurs dziecka jako autonomicznego podmiotu) oraz natury jego wiedzy i sposobu tworzenia jej w umyśle dziecka (dyskurs behawiorystyczny vs. konstruktywistyczny). Przesłanki te sytuują przedsięwzięcie badawcze w modelu badań pozytywistycznych vs. interpretatywnych. Każdy z nich ma swoje instrumentarium wpisane w obszar badań ilościowych vs. jakościowych. Oferują one specyficzne dla wybranej orientacji badawczej metody (strategie badawcze). W przypadku badań ilościowych są to: test osiągnięć, ankieta, wywiad standardowy. W badaniach jakościowych są to: rozmowa z dziećmi (wywiad pogłębiony), obserwacja etnograficzna, podejście mozaikowe.
URI: http://hdl.handle.net/11479/179
ISSN: 1505-8808
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podejscia_badawcze_w_poznawaniu_wiedzy_dziecka.pdfPełny tekst329.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.