Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/176
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Polska szkoła i polski nauczyciel w procesie zmiany: problemy i możliwości
Journal: Przegląd Badań Edukacyjnych
Authors: Nowak-Dziemianowicz, Mirosława
Keywords: szkoła; polska szkoła; nauczyciel; przygotowanie nauczycieli; rozwój zawodowy nauczyciela
Issue Date: 2014
Citation: Przegląd Badań Edukacyjnych, 19(2), 97-128
Abstract: Tekst jest próbą zaprezentowania wybranych (ze względu na subiektywne odczucie ich ważności) problemów polskiej szkoły oraz polskiego nauczyciela. Szkoła i nauczyciel są ze sobą nierozerwalnie związani- nie można opisywać, analizować ich wyłącznie osobno. Problemy szkoły oraz nauczyciela zostaną w tekście zaprezentowane w perspektywie dynamicznej - opisują okres czasu od transformacji 1989 roku do chwili obecnej oraz teoretyczno-praktycznej, poprzez prezentację wybranych, najczęściej używanych do analizy tych problemów teorii i koncepcji. Pojawią się także praktyczne przykłady zmiany opisywanych problemów zarówno w odniesieniu do instytucji szkoły jak i spojrzenia na zawodową rolę i sposób kształcenia nauczycieli.
URI: http://hdl.handle.net/11479/176
DOI: 10.12775/PBE.2014.024
ISSN: 1895-4308
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polska_szkola_i_polski_nauczyciel_w_procesie_zmiany.pdfPełny tekst378.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons