Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/174
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej
Journal: Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Authors: Kruszelnicki, Michał
Keywords: Jung; edukacja demokratyczna; archetypy zbiorowej nieświadomości; nauczanie; wychowanie
Issue Date: 2014
Citation: Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 20, 443–462
Abstract: W ogromnym dziele psychologicznym Carla G. Junga problem edukacji nie zajmuje dużo miejsca. Szwajcarski uczony nigdy nie stworzył żadnej teorii pedagogicznej czy modelu wychowania. Najbardziej bezpośrednio związane z pedagogiką są eseje zebrane w objętościowo skromnym tomie 'Dzieł zebranych' pt. 'O rozwoju osobowości'. Niemniej jednak w wielu pracach Junga da się znaleźć myśli i koncepcje, które mogą zainspirować filozofię wychowania i wzbogacić praktykę pedagogiczną. Zadaniu ich wyodrębnienia i skomentowania poświęcony jest niniejszy tekst. Dyskutuję w nim takie kwestie, jak: znaczenie wiedzy o typach psychologicznych dla podniesienia efektywności procesu kształcenia, rola mitów i baśni dla rozwoju psychiki dziecięcej, problemy przeniesienia w relacji edukacyjnej i nieświadomego wpływu między nauczycielem i uczniem oraz rodzicem i dzieckiem. Próbuję też spojrzeć na nauczanie jako relację archetypową i wydobyć rolę edukacji humanistycznej dla procesu zakorzeniania jednostki w archetypowej pamięci kultury symbolicznej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/174
ISSN: 1234-4087
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znaczenie psychologii głębi... Humanistyka i Przyrodoznawstwo.pdfPełny tekst470.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.