Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/170
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi
Journal: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy
Authors: Kargulowa, Alicja
Czerkawska, Alicja
Kłodkowska, Joanna
Siarkiewicz, Elżbieta
Zielińska-Pękał, Daria
Zierkiewicz, Edyta
Keywords: dialog; pomoc; poradnictwo; poradoznawstwo; pseudopomoc; radzenie sobie; sepizowanie problemów
Issue Date: 2013
Citation: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 17–41
Abstract: Artykuł odzwierciedla dyskusję badaczek poradnictwa, zainspirowaną listem prof. Jeana Guicharda, przesłanym do prof. Alicji Kargulowej. Autorki przytoczonych wypowiedzi swobodnie poruszają się w symbolicznej przestrzeni dyskursu prowadzonego drogą e‐mailową. Wychodząc od własnych badań, porzucają konwencjonalny, ustrukturyzowany sposób prowadzenia wywodu i raczej spontanicznie, choć z głęboką uwagą, odnoszą się do poszczególnych podniesionych przez Profesora kwestii, związanych z procesami puryfikacji i translacji, obecnymi zarówno w uprawianiu nauki o poradnictwie, jak i w postrzeganej rzeczywistości. W artykule rozważane są kwestie takie jak: trudności w zidentyfikowaniu specyfiki poradnictwa; teoria a praktyka poradnictwa; poradnictwo i inne praktyki pomocowe; skutki, efekty uboczne, zakłócenia w codzienności poradniczej praktyki. Zamieszczona została w nim także pełna treść listu Profesora.
URI: http://hdl.handle.net/11479/170
ISSN: 2299-4971
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profesorowi_Jeanowi_Guichardowi_w_odpowiedzi.pdfPełny tekst355.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.