Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/152
Document Type: Książka
Title: O pomaganiu nauczycielowi: alternatywa komunikacyjna
Authors: Kwaśnica, Robert
Keywords: pedeutologia; pomaganie nauczycielowi
Issue Date: 1994
Publisher: Wrocławska Oficyna Nauczycielska
Abstract: Co trzeba robić, w jaki sposób należy pomagać nauczycielowi, aby mógł on sam pokierować własnym rozwojem, aby – mówiąc inaczej – mógł sam sobie pomóc poprzez samokształcenie? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie to główny cel tego opracowania. Jest i drugi cel, może nie do końca jawny, ale nie mniej ważny. Idzie mianowicie o to, że wszystko, co zostanie tu powiedziane o pomaganiu, można było odnieść nie tylko do nauczyciela, ale także do innych ludzi, w tym także, a raczej przede wszystkim do ucznia. A więc zależy mi na tym, żeby rozważając problem pomocy – z jednej strony – pobudzić do refleksji nad sposobem pomagania nauczycielowi, a z drugiej – żeby skłonić samego nauczyciela do przemyślenia własnej koncepcji pracy z uczniami, pracy, której istotą jest właśnie pomaganie drugiemu człowiekowi w jego rozwoju.
URI: http://hdl.handle.net/11479/152
ISBN: 83-86278-23-4
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O_pomaganiu_nauczycielowi.pdfPełny tekst2.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.