Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/150
Document Type: Artykuł
Title: Problem ekonomizacji edukacji w ujęciu polskiej publicystyki konserwatywnej
Journal: Kultura i Edukacja
Authors: Tokarz, Tomasz
Keywords: neoliberalizm; dyskurs edukacyjny; neoliberalizm a edukacja
Issue Date: 2012
Citation: Kultura i Edukacja, 4(90)
Abstract: W polskim dyskursie edukacyjnym wiele uwagi poświęca się ekspansji ideologii (neo)liberalnej. Zainteresowanie wywołuje postępujący proces ekonomizacji oświaty, podporządkowania jej interesom gospodarczym, czego przejawem jest m.in. dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku czy uzależnienie go od prymatu zysku. Tego rodzaju tendencje krytykowane są szczególnie mocno przez środowiska lewicowe. Odwołując się do haseł egalitarnych i emancypacyjnych, wskazują, że wprowadzane rozwiązania generują nierówności społeczne oraz pro- wadzą do alienacji i zniewolenia. Jednak negatywne oceny wspomnianych procesów formułowane są także przez przedstawicieli prawej strony ideowej. W niniej- szym artykule chciałbym ukazać stanowisko, które w tej kwestii prezentowane jest w polskiej publicystyce konserwatywnej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/150
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarz ekonomizacja.pdfPełny tekst211.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.