Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/133
Document Type: Rozdział z książki
Title: Ład społeczny i zakładnicy modeli edukacyjnych. Refleksje pedagogiczne
Authors: Rudnicki, Paweł
Keywords: edukacja w ponowoczesności; ponowoczesność
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: Paweł Rudnicki, Barbara Kutrowska, & Mirosława Nowak-Dziemianowicz (Eds.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli (pp. 61–87). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: W niniejszym tekście ukazane zostaną problemy związane z edukacją w ponowoczesności, a konkretnie z modelowym pojęciem szkoły, ucznia i nauczyciela. Temat edukacji w tym kontekście wydaje się być dość istotny, bowiem to wiedza, zdolność do refleksyjnego odbieranie rzeczywistości i dzięki temu rozumienia jej, daje ludziom szanse na odnalezienie swojego miejsca, wartości, sposobu bycia w świecie, w którym wielość ładów tworzy nieporządki o wiele większe, aniżeli którzykolwiek z anarchistów mogliby sobie wyobrazić. Edukacja w ponowoczesności jest szansą na kontrolowanie własnego życia, na uwłasnowolnienie ludzi dotąd realizujących bezwarunkowo nakazy innych. Jednak droga do mentalnego wyzwolenia przez edukację nie jest prosta i wymaga świadomej rezygnacji ze stereotypowego rozumienia ról podmiotów edukacyjnych i instytucji, które te role kreują, działając na rzecz ograniczania świadomości.
URI: http://hdl.handle.net/11479/133
ISBN: 978-83-89518-87-3
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lad_spoleczny_i_zakladnicy_modeli_edukacyjnych.pdfPełny tekst441.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.