Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/125
Document Type: Rozdział z książki
Title: Wolność czy równość w edukacji?
Authors: Kwieciński, Zbigniew
Keywords: nierówności społeczne; nierówności społeczne a edukacja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: A. Męczkowska-Christiansen, & P. Mikiewicz (Eds.), Idee – diagnozy – nadzieje: szkoła polska a idee równości (pp. 19–24). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: Nierówności społeczne w oświacie są niezaprzeczalnym faktem… Od wielu lat dokumentujemy w wyniku wielorakich i wielostronnych badań empirycznych, że zróżnicowanie dostępności, warunków, procesów, poziomu i jakości wykształcenia na wszystkich jego poziomach – od progu szkoły podstawowej, poprzez progi szkolnictwa średnich i wyższych szczebli, aż do wyjścia ze szkoły na rynek pracy – jest wysokie i trwałe.
URI: http://hdl.handle.net/11479/125
ISBN: 978-83-895-18-89-7
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wolnosc_czy_rownosc_w_edukacji.pdfPełny tekst342.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.