Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/122
Document Type: Rozdział z książki
Title: Potencjalny model budowania równych szans w edukacji
Authors: Mikiewicz, Piotr
Keywords: nierówności społeczne; nierówności społeczne a edukacja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: A. Męczkowska-Christiansen, & P. Mikiewicz (Eds.), Idee – diagnozy – nadzieje: szkoła polska a idee równości (pp.264–275). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: Z diagnoz przedstawionych w tekstach składających się na drugą część prezentowanej książki wynika jasno, że nierówność jest nieusuwalnym fenomenem edukacyjnym – mimo że zmienia swoje oblicze i możliwe jest łagodzenie pewnych jej aspektów (jak na przykład zwiększenie dostępu do kształcenia maturalnego młodzieży wiejskiej czy likwidacja analfabetyzmu w Polsce po drugiej wojnie światowej), można śmiało stwierdzić, że nie jest możliwa całkowita eliminacja tego problemu. Ujawnia się już ona na najwcześniejszych szczeblach systemu oświaty – w przedszkolu. Potęgowana jest potem na kolejnych etapach prowadząc w efekcie do odtwarzania struktury społecznej. Celem zebranych w tej książce artykułów nie jest wyczerpujące zanalizowanie mechanizmów budowania nierówności. Autorzy prezentujący wyniki swoich badań lokują się w różnych stylach myślenia i przedstawiają nam jedynie fragmenty szerszego procesu. Widzimy jednak pewne ilustracje różnych sub -mechanizmów, które znajdujemy w szkole i które powodują, że jakiekolwiek wysiłki wyrównywania szans stają się bezowocne.
URI: http://hdl.handle.net/11479/122
ISBN: 978-83-895-18-89-7
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potencjalny_model_budowania_rownych_szans_w_edukacji.pdfPełny tekst384.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.