Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/121
Document Type: Rozdział z książki
Title: Szkoła ponadgimnazjalna jako przestrzeń różnicowania trajektorii społecznych
Authors: Mikiewicz, Piotr
Keywords: system edukacji; kapitał społeczny; wyrównywanie szans edukacyjnych
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: A. Męczkowska-Christiansen, & P. Mikiewicz (Eds.), Idee – diagnozy – nadzieje: szkoła polska a idee równości (pp. 137–152). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: System edukacji oprócz swoich czterech podstawowych funkcji wskazanych przez Earla Hoppera (1974): trening, selekcja, alokacja i regulacja aspiracji, ma również być przestrzenią wyrównywania szans społecznych. Funkcjonalny model szkoły zakłada selekcję i alokację edukacyjną, zawodową i społeczną jednostek na podstawie merytokratycznych kryteriów i zasad. O ostatecznie zajętej pozycji ma decydować poziom kompetencji zdobytych przez jednostkę, jej zaangażowanie, nakład pracy włożony w zdobycie owych kompetencji (Davis, Moore 1989). Nie negując różnic w poziomie startu do tego swoistego wyścigu edukacyjnego, wynikających z faktu pochodzenia z rodzin o różnym ulokowaniu w strukturze społecznej, ideologia funkcjonalna zakłada, że jednolita masowa edukacja wyrówna szanse. Edukacja oparta na tych samych podstawach programowych ma dostarczyć wszystkim takich samych kompetencji bazowych i następnie selekcjonować według reguł wolnej i sprawiedliwej konkurencji (Floud, Halsey 1959).
URI: http://hdl.handle.net/11479/121
ISBN: 978-83-895-18-89-7
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szkola_ponadgimnazjalna_jako_przestrzen_roznicowania_trajektorii_społecznych.pdfPełny tekst414.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.