Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/12
Document Type: Rozdział z książki
Title: Edukacja medialna i informacyjna w szkole. O analizie programów nauczania
Authors: Piotrowska, Renata
Rozkosz, Ewa A.
Keywords: analiza treści; Berelson Bernard; Dzieci Sieci; edukacja medialna; edukacja informacyjna; programy nauczania
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Citation: E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński (red.), Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy (s. 393-405). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Abstract: Dyskusja nad edukacją medialną i informacyjną w szkole obejmuje programy nauczania. Do analizy ich zawartości potrzebne jest wieloaspektowe narzędzie, które pozwoli jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu badane programy przewidują kształcenie kompetencji medialnych i informacyjnych? Autorki podjęły próbę opracowania takiego narzędzia, opierając się na technice badawczej Bernarda Berelsona - analizie jawnej zawartości komunikatów. Berelson rekomenduje wykorzystanie wzorcowego schematu treści jako podstawy analizy i oceny dokumentu. Autorki przyjęły podejście Berelsona jako punkt wyjścia tworząc dwuelementowe narzędzie: skalę semantyczną oraz model kompetencji. Narzędzie zostało przygotowane i wykorzystane w ramach projektu „Dzieci Sieci". Artykuł zawiera opis procedury badawczej zastosowanej w projekcie oraz refleksje nad zaletami i wadami wykorzystanej techniki analizy treści - w odniesieniu do której autorki stawiają tezę, że pozwala ona na bardziej usystematyzowaną oraz zobiektywizowaną ocenę dokumentów.
URI: http://hdl.handle.net/11479/12
ISBN: 978-83-231-3175-5
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukacja_medialna_i_informacyjna_w_szkole.pdfPełny tekst3.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.