Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/114
Document Type: Artykuł
Title: Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r.
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Dyderska, Magdalena
Lizut, Małgorzata
Keywords: sytuacja kryzysowa; zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych; rzecznik prasowy
Issue Date: 2011
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 329–354
Abstract: W artykule autorki dokonały zestawienia ujęcia prawnego defi nicji sytuacji kryzysowej z sytuacją kryzysową w rozumieniu public relations, omówiły kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem informacją w sytuacji kryzysowej, wskazały trudności w opanowaniu obiegu informacji podczas kryzysu, przedstawiły rolę i zadania reportera przekazującego relacje bezpośrednio z miejsca zdarzenia, podkreśliły rolę rzecznika prasowego zdarzenia, zwróciły uwagę na aspekt „dziennikarstwa obywatelskiego” i jego powszechności w Internecie. Znacząca część artykułu jest analizą zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej przez podmioty, których reagowanie na kryzys reguluje ustawa. Autorki zwracają uwagę na brak zainteresowania i korzystania z procedur komunikowania się przez podmioty odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/114
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wspolpraca_z_mediami_w_sytuacjach_kryzysowych.pdf630.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.