Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/110
Document Type: Artykuł
Title: Znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w Polsce w latach 2006-2012
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Ładysz, Iwona
Keywords: mediacje; alternatywne metody rozwiązywania konfliktów; alternatywne metody rozwiązywania konfliktów; Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów; ADR
Issue Date: 2014
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 8(2), 22-35
Abstract: Mediacją można nazwać próbę doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. Polega na dobrowolnych negocjacjach, które są prowadzone przy udziale trzeciej osoby, zwanej mediatorem. Jest on neutralny wobec stron konfliktu i przedmiotu sporu. Powinien wspierać przebieg mediacji i łagodzić ewentualne napięcia. Mediacje powinny prowadzić do wypracowania kompromisu, czyli rozwiązania, które nie jest narzucane stronom sporu. Z uwagi na sposób realizacji postępowania mediacyjnego, wskazuje się szereg ich zalet i fakt, że są postępowaniem pozasądowym. Dzięki temu, zwiększają dostępność obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Celem artykułu jest ocena mediacji jako łagodniejszej formy rozwiązywania sporów i określenie, czy są i powinny być wykorzystywane do rozwiązywania konfliktów o charakterze cywilnym, rodzinnym, karnym.
URI: http://hdl.handle.net/11479/110
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znaczenie_mediacji_jako_alternatywnej_metody_rozwiazywania_sporow_w_Polsce_w_latach_2006-­2012.pdfpełny tekst411.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.