Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/109
Document Type: Artykuł
Title: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Ładysz, Iwona
Keywords: Wrocław; zarządzanie bezpieczeństwem
Issue Date: 2012
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 6, 15-29
Abstract: Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym Polski w ramach posiadanej zdolności do bezpiecznego realizowania zadań ze środków budżetowych. W artykule podjęto próbę oceny stabilności realizowanej polityki finansowej przez władze samorządowe oraz poziomu bezpieczeństwa finansowego miasta Wrocławia. Celem artykułu była analiza stanu zadłużenia oraz ocena sposobu zarządzania bezpieczeństwem finansowym miasta pod kątem wielkości deficytu i poziomu zadłużenia metropolii wrocławskiej. Wskazano alternatywne możliwości finansowania inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego, zwracając jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwo ewentualnego niedoszacowania oficjalnego zadłużenia miasta metropolii, co może skutkować zwiększeniem problemu bezpieczeństwa finansowego Polski.
URI: http://hdl.handle.net/11479/109
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wybrane_aspekty_zarzadzania_bezpieczenstwem_finansowym_i_zadłuzeniem_miasta_Wroclawia.pdfpełny tekst359.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.