Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/104
Document Type: Artykuł
Title: Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Daniluk, Piotr
Keywords: bezpieczeństwo; metodologia; analiza strategiczna; zagrożenia
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, 15-27
Abstract: W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania metodologii badań bezpieczeństwa w kontekście warstwy poznawczej określanej przez kształtujące się w Polsce nauki o bezpieczeństwie oraz w ujęciu empirycznym determinowanym przez narastający kryzys gospodarczo-społeczny w Europie. Formułowanym pilnym wymaganiom metodologicznym płynącym z obu tak zdefiniowanych obszarów sprostać może, zdaniem autora, analiza strategiczna. W artykule krótko scharakteryzowano podstawowe cechy tej analizy oraz opisano proces jej realizacji. Podkreślone zostały dwie istotne zalety tej metody, za które uznano wszechstronność wykorzystania na różnych poziomach i w różnych obszarach rozpatrywania bezpieczeństwa oraz możliwość jej realizowania przez specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin.
URI: http://hdl.handle.net/11479/104
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodologia_badan_zagrozen_wynikajacych_z_kryzysu_społeczno-ekonomicznego.pdfpełny tekst339.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.