Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/103
Document Type: Artykuł
Title: Media i terroryzm – wybrane aspekty związku. Czy Al:Jazeera English jest jedynie tubą propagandową Al:Kaidy?
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Węgliński, Bogusław
Keywords: terroryzm; media; nowe media; Al-Kaida; Al-Jazeera English; terroryzm a media; historia terroryzmu w mediach
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, 263-280
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy terrorystami i organizacjami terrorystycznymi a światem mediów. Analizie poddany zostanie aspekt historyczny wzajemnych relacji, a także dynamiczne zmiany zachodzące we wzajemnych stosunkach terrorystów ze współczesnymi organizacjami medialnymi. Autor poddaje także analizie przedsięwzięcie medialne uważane w Europie i Stanach Zjednoczonych za kluczowy przykład współpracy organizacji terrorystycznych z dziennikarzami – Al-Jazeera English. Autor przeanalizuje także wybrane, wewnętrzne kodeksy etyki dziennikarskiej, odnoszące się do przytaczanej problematyki. Podstawowy wniosek, jaki nasuwa się w wyniku analizy wzajemnych oddziaływań mediów i terrorystów, to dynamicznie zmieniająca się rola mediów w przedsięwzięciach terrorystycznych. Z jednej strony organizacje terrorystyczne tworzą własne kanały informacyjne/propagandowe, czy szkoleniowe, z drugiej coraz częściej nie zależy im na pokazaniu tradycyjnych mediach swojej obecności, programu, czy żądań, a jedynie pozostawiają mediom funkcję sprawozdawczą. Przypadek stacji Al-Jazeera English (AJE) i innych stacji pokazuje, że mogą one być tak narzędziami jak i podmiotami tworzenia polityki informacyjnej w zależności od uwarunkowań politycznych, ekonomicznych czy kulturowych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/103
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Media_i_terroryzm_wybrane_aspekty_zwiazku.pdfpełny tekst400.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.