Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/102
Document Type: Artykuł
Title: Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Wyligała, Helena
Keywords: Europejska Sategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Unia Europejska; bezpieczeństwo wewnętrzne; obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE; monitoring
Issue Date: 2014
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 8(1), 195-213
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków płynących z przeglądów Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej dokonanych w 2011 i 2013 r. W badaniu wykorzystano przede wszystkim metodę krytycznej analizy dokumentów źródłowych wydanych przez instytucje unijne. W opracowaniu przedstawione zostały metody i środki unijne, za pomocą których dokonuje się pogłębienia kooperacji w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak też obszary, w których jest ona planowana. Wiedza uzyskana z niniejszej analizy pozwala ocenić, iż w dziedzinie spraw wewnętrznych zachodzi od kilku lat intensywny proces uwspólnotowania, w którym czołową rolę odgrywają unijne instytucje. Mimo faktu, iż proces implementacji Strategii po stronie państw członkowskich jest częściowo opóźniony, to nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 pozwala mieć nadzieję na kontynuację dynamiki rozwoju polityki wewnętrznej UE.
URI: http://hdl.handle.net/11479/102
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ksztaltowanie_i_monitorowanie_strategii_bezpieczenstwa_wewnetrznego_Unii_Europejskiej.pdfpełny tekst256.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.