Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/101
Document Type: Artykuł
Title: Język agresji w mediach – aspekty psychologiczne
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Pereświet-Sołtan, Aneta
Keywords: język; agresja; media
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, 305-314
Abstract: Artykuł podejmuje problem obecności języka agresji we współczesnych mediach. Celem opracowania jest analiza wybranych problemów generujących agresywne reakcje jednostek w kontekście mechanizmów psychologicznych, które mogą wyjaśniać przyczyny pojawiania się języka agresji w przestrzeni debaty publicznej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/101
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezyk_agresji_w_mediach_aspekty_psychologiczne.pdfpełny tekst290.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.