Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/100
Document Type: Artykuł
Title: Wojskowe działania ekspedycyjne jako instrument polityki państwa. Przykład indyjski – operacja „Khukri”
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Kubiak, Krzysztof
Keywords: działania ekspedycyjne; operacje pokojowe; Sierra Leone; Indie
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, 220-233
Abstract: W artykule przedstawiono operację „Khukri” – zwrot zaczepny przeprowadzony przez siły ONZ operujące w Sierra Leone w ramach misji UNAMSIL. Akcja miała charakter wielonarodowy, ale głównym kontrybutariuszem, odpowiedzialnym również za większość zadań planistycznych, szkoleniowych i logistycznych były Indie. Rozpatrywana przez pryzmat wysiłku narodowego operacja jawi się jako: w wymiarze wojskowym – skuteczna reakcja na wzrost zagrożenia sił własnych przez ugrupowanie miejscowe, w wymiarze politycznym – jako nader interesujący przykład budowy międzynarodowego znaczenia i prestiżu państwa poprzez efektywne po- służenie się instrumentem wojskowym. Indie od kilkudziesięciu lat z dużym zaangażowaniem, konsekwencją i determinacją budują pozycję początkowo regionalnego, a obecnie globalnego mocarstwa. Ważnym elementem owych wysiłków są starania podejmowane na płaszczyźnie militarnej. Nie chodzi tu wyłącznie o rozbudowę i techniczną modernizację sił zbrojnych, implementowanie adekwatnych do współczesnych wyzwań koncepcji taktycznych i operacyjnych oraz wykazanie skuteczności armii w realnych działaniach bojowych (z czym Indie problemów nie mają). Państwo aspirujące do rangi mocarstwa powinno się również wykazać umiejętnością wykorzystania sił zbrojnych w ramach rozmaitych przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność międzynarodową, głównie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli de facto zademonstrować zdolność do tworzenia – przy użyciu instrumentów militarnych – pozytywnych wartości w relacjach międzynarodowych. Świadome tego Indie stosunkowo często wydzielają więc swoje wojska do udziału w operacjach realizowanych pod auspicjami ONZ. Niekiedy wiąże się to z koniecznością prowadzenia nie tylko działalności rozjemczej, a rzeczywistych działań bojowych. Tak było między innymi w Sierra Leone, gdzie Hindusi zmuszeni zostali do posłużenia się „argumentami siły”.
URI: http://hdl.handle.net/11479/100
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojskowe_dzialania_ekspedycyjne_jako_instrument_polityki_panstwa.pdfpełny tekst309.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.